Покани
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение" с конкретен бенефициент Национална агенция за професионално образование и обучение. Процедурата ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет. ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН). Проектното предложение се подава на следния интернет адрес: https://eumis.government.bg/ Крайният срок за получаване на проектното предложение е до края на деня на 20 декември 2012 г.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news