Покани
На 18 октомври 2012 г. в резиденция Бояна беше проведен Първият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. По време на заседанието бяха представени програмния оператор - Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в Администрация на Министерския съвет, програмните партньори от страна на донора - Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия Баренцов секретариат. Програмата на комитета включваше представяне и обсъждане на двата предефинирани проекта, които предстои да бъдат сключени, дискусии за бъдещите активности и събития във връзка с изпълнение на програмата, коментиране на вътрешните правила за работа, работния план на комитета и др. Като наблюдатели присъстваха представители на Националното координационно звено - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС, посолството на Кралство Норвегия в София, сертифициращия и одитиращия орган - дирекция „Национален фонд" и ИА „Одит на средствата от ЕС", както и представители на бенефициентите. Програмата BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро. Първият проект, с бенефициент „Национално сдружение на общините в Република България" и общо допустими разходи 1 093 694 евро е „Укрепване на капацитета на Националното сдружение на общините в Република България и българските общини чрез сътрудничество с Норвежката асоциация на местните и регионални власти". Той цели развитие на ефективен диалог с централните власти, подпомагане дейността на местните власти, изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно управление, както и създаване на форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги. Вторият проект - „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" цели популяризиране на добри трансгранични връзки за насърчаване на устойчиво развитие, генериране на данни за трансграничните връзки и работа с  журналисти и експерти за адекватно медийно отразяване и анализ на ситуацията в граничните райони. Бенефициент е ГД „Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ, а общо допустими разходи по проекта са 1 076 471 евро. Сътрудничеството с програмните партньори от страна на донора ще допринесе за развитието на мрежи, обмен на знания и разпространение на най-добри практики. То ще осигури на администрациите и публичните власти в България подходяща рамка за сътрудничество със сродни организации в Норвегия, с цел развитие на модерна и ефективна администрация. Проектите са с период на изпълнение  до 4 години и се планира да стартират в края на 2012.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news