В Официалния вестник на ЕС на 10 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Работна програма „Идеи" за 2013 г. в рамките на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.). Кандидатите се приканват да представят предложенията си по следната покана: *Грант на ЕСНИ за създаване на...
виж цялата статия