Огромен е интересът към новата процедура за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна програма "Административен капацитет". Крайният срок за кандидатстване изчете в 17.30 ч. на 16 ноември, петък. Управляващият орган (УО) на програмата получи близо 200 проектни предложения от общини, които кандидатстват сами или в партньорство с други общински администрации, като това представлява над 75% от всички възможни кандидати по процедурата. Общият бюджет по нея е 20 млн. лв., като беше определен максимален праг за допустимост на проектите от 90 000 лв., за да бъдат финансирани по-голям брой, но не толкова големи проекти, които да се изпълняват при максимално облекчен режим без процедури по ЗОП. Това е ключова процедура в рамките на Индикативната годишна работна програма за 2012 г. „Това е изключителен успех и ние можем да сме удовлетворени, че положените усилия за реализирането на подобна процедура и мащабната информационна кампания, която проведохме из цялата страна, са дали своя резултат", каза ръководителят на УО на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на обучение за бенефициенти, което се провежда в момента в х-л Хилтън. „Ние и занапред ще правим всичко по силите си, за да улесняваме кандидатите и бенефициентите, които вече изпълняват проекти по ОПАК не само като опростяваме процедурите, но и като ги подпомагаме с изработването на помагала и организираме информационни дни и обучения като днешното, на които практически подчертаваме важните стъпки. Целта е с наша помощ да се минимизира рискът от грешки и най-важното да не допускаме забавяне по проектите в края на програмния период и така да се стигне до загуба на средства.", каза още г-жа Бийчър. Тя подчерта, че ключът към успешното изпълнение на един проект са правилно планираните и проведени обществени поръчки, които вече минават през предварителен контрол от страна на Управляващия орган. „Ние гарантираме бързо приключване на оценката и сключване на договорите по отворените процедури, ускоряване на процеса на плащания към бенефициентите благодарение на финансовата дисциплина, а също и качествено осъществяване на мониторинга на дейностите по проектите, но отговорността за правилното и навременно изпълннеие на проектите носите вие, нашите бенефициенти.", каза ръководителят на УО. Интересът и към днешното бучение е доста висок, като в него се включиха близо 100 представители на централната и местната администрацция. Следващото обучение е предвидено за 27 ноември 2012 г.  
виж цялата статия