Цел на настоящата процедура: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход в съответните общини. Настоящата процедура...
виж цялата статия