В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувана покана за представяне на предложения по Работна програма „Идеи" за 2013 г. в рамките на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.). Кандидатите се приканват да представят предложения по поканата: *ERC Consolidator Grant - ERC-2013-CoG...
виж цялата статия