Покани
На 30 ноември 2012 г. в гр. Пловдив ще се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.. Заседанието на Комитета ще бъде открито от министър Делян Добрев и ще бъде  председателствано от г-н Кирил Гератлиев,  главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Управляващия орган на оперативната програма. В заседанието ще вземат участие и представители на Европейската комисия - г-н Реналдо Мандметс, г-н Атанасиос Софос и г-жа Елица Бейска от ГД „Регионална политика", както и представители на Европейския инвестиционен фонд - г-н Джордж Гиакомакис и г-н Христо Стоянов. В дневния ред на заседанието са включени представяне  и обсъждане на напредъка в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност" през 2012 г., на Индикативната годишна работна програма за 2013 г., на критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България", „Внедряване на иновации в предприятията", „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия" и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България", както и на проектна идея за създаване на „Food Innovation Tech Park" - Пловдив. Управляващият орган на оперативната програма ще представи предложение за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" и предложение за включване на нов бенефициент по приоритетна ос 4 - Агенция за устойчиво енергийно развитие. Ще бъде обсъдено изпълнението на Годишния комуникационен план за 2012 г. и ще бъде представен Годишен комуникационен план за 2013 г., както и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news