Покани
Три от предложенията са по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство" (ОПРСР). Те получават общо 27 302 лв. Други четири проекта по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата" са финансирани с 1 545 209 лв. Една фирма е подкрепена със 165 541 лв. за нарязване на кораб за скрап. Субсидията е по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности". И трите мерки се финансират от Европейския фонд за „Рибарство" (ЕФР). Инвестиционните предложения по Мярка 1.3 са за ремонт на риболовни кораби и закупуване на оборудване, радионавигационни апаратури и системи за пожарогасене. Субсидията покрива до 40% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет. По Мярка 2.1 бе изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 88 104 лв. за оборудване и увеличаване на капацитета на мидена ферма. С 33 228 лв. ще бъде модернизирано рибовъдно стопанство. Друг бенефициент ще обнови садкова база за отглеждане на пъстърва в язовир Доспат. Фирмата инвестира в закупуването на нови пластмасови садки, покривни мрежи за защита от хищни птици, сервизни плавателни съдове, машина за пране на мрежи и система за радарно наблюдение на садките. Изплатената сума по този проект е 1 236 017 лв. С  пари по Мярка 2.1 е подпомогнат и проект за отглеждане на риба в рециркулационни води в с. Баня, гр. Панагюрище. За целта са изплатени 187 860 лв. Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет. Със 165 541 лв. по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от ОПРСР ще бъде подпомогнат бенефициент за нарязване на риболовен кораб за скрап. Риболовният кораб „БЧ 5159" е с дължина 21.14 м. и тонаж 34.03 БТ. Безвъзмездната помощ по Мярка 1.1 покрива до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски и 15% държавни средства.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news