В Официалния вестник на ЕС на 10 януари е публикувана покана за представяне на предложения по Работна програма „Идеи" за 2013 г. в рамките на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.). Кандидатите се приканват да представят предложения по поканата: *The ERC Proof of Concept Grant („Тест...
виж цялата статия