Покани
Одобрените предложения са по четири мерки от Програмата за развитие на селските райони: 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи", 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", 322 „Обновяване и развитие на населените места". Точният размер на субсидията възлиза на 6 244 019 лева. Осем проекта по мярка 226 ще получат 3 496 528 лева. В шест общини ще бъдат построени пунктове за наблюдение с високотехнологични кули и системи за превенция и ранно оповестяване за противопожарна защита. Другите два проекта предвиждат презалесяване и почистване на гори, пострадали от пожари и снеголом. Седем проекта спечелиха финансиране по мярка 223. Те са подкрепени с 1 831 352 лева. Шест общини планират да залесят горските територии с широколистна растителност, а Стралджа ще инвестира средствата в засаждане на черен бор. С 658 724 лева от ПРСР са подкрепени и две инвестиционни предложения по мярка 321. Народно читалище „Никола Й. Вапцаров" в общ. Вълчедръм ще бъде ремонтирано, а общ. Сливница ще се сдобие със спортен шахматен клуб. ДФ „Земеделие" одобри и проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" за реконструкция на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов - 1928" в общ. Хисаря. Субсидията за него е в размер на 257 415 лева.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news