На 27 февруари 2013 г., в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе първият двустранен семинар по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-20014 г., организиран от програмния оператор - дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в АМС. Семинарът, с надслов „Възможности и предизвикателства пред общините в България, с фокус върху трансграничните региони" събра кметовете на общини Sør-Varanger и Trysil от Норвегия с българските им колеги от общините Кюстендил, Крумовград и Трън. Те обмениха опит за работата на местните власти, тяхната организация, проблемите и решенията, които ги съпътстват в ежедневието, представяйки общините си пред гостите на семинара. Приветствия към участниците отправиха заместник-посланикът на посолството на Норвегия г-жа Дагфрид Йортхул и г-жа Ирена Първанова - ръководител на програмния оператор. Бенефициентите - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Националното сдружение на общините в Република България участваха в семинара представяйки съответно българското регионално развитие, със специален акцент върху отношенията център-периферия и балкански трансграничните отношения, и възможностите и предизвикателствата пред българските местни власти. Отделено беше време и за представяне на двата проекта по програмата, които предстои да бъдат подписани. Гости на семинара бяха и представители на Националното Координационно звено - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" Програмата BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро.
виж цялата статия