„Над 2 млн. евро ще бъде общият бюджет на Програма BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм", каза по време на приветствието си Н.Пр. Гюру Катарина Викьор посланик на кралство Норвегия в България. „Чрез механизмите на Европейско икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Норвегия заедно с Исландия и Лихтенщайн предоставя на България 126,6 млн. лв., които са предназначени за програми и проекти в различни области, като опазване на околната среда, правосъдие и вътрешни работи, опазване на културното наследство, човешко и социално развитие, подкрепа на гражданско общество", Програмата създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Дейностите са свързани с обмен на опит и знания между публичните институции и местните и регионални власти в Норвегия и България. Целевите групи на програмата са българските публични институции, местните и регионалните власти, както и гражданското общество, бизнеса, културните институции и политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху тенденции и най-добри практики.   Министърът по управление на средствата от ЕС в оставка, Томислав Дончев поздрави гостите по случай откриващото събитие на програмата и благодари на държавите донори за солидарността и разбирането по време на преговорите. Той насърчи представителите на общините да използват възможностите за кандидатстване, които им се предоставят от двата финансови механизма и ще бъдат налице още тази година. Гости на събитието бяха представители на програмните партньори на страната донор -  Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия баренцов секретариат, които представиха своите организации. Г-жа Гинка Чавдарова /Националното сдружение на общините в Република България/ и г-жа Мария Дузова /ГД „Управление на териториалното сътрудничество" в Министерство на регионалното развитие и благоустройство/ представиха проектите в качеството си на бенефициенти по програмата. Националното координационно звено представи възможностите за кандидатстване на общините по двата финансови механизма.    
виж цялата статия