Над 150 представители от общини в България обсъдиха в Пловдив Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Това стана на информационно събитие, организирано от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) в администрацията на Министерски съвет. Срещата е по инициатива на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие", а домакин на събитието - Общинският съвет в Пловдив. „Целта на настоящата среща е да бъдат дискутирани възникнали въпроси от страна на общините по отношение на подготовката на важни проекти за следващия програмен период. Стремим се да откликваме на потребностите от информация на бенефициентите на програмите и настоящата среща е пример за това, обясни Мария Димитрова, директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Министерски съвет. В този смисъл Областните информационни центрове по места са нашият посланик в усилията ни при подготовката на следващия програмен период. Всяка една от 67-те общини, които разработват Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), да заложи максимален брой проектни идеи в определените зони на въздействие, посъветва от своя страна Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" Деница Николова. Тя подчерта, че може да се търсят и други, допълнителни начини на финансиране на тези проектни идеи - като например чрез финансов инженеринг. Председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Тодор Попов заяви, че всички въпроси, които представителите на общините срещат при разработването на плановете, могат да ги отправят чрез сдружението, което работи в тясно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са правилният подход за бъдещето на българските общини. Към днешна дата в Европейския съюз върви усилен дебат за следващия програмен период и отговорността пред местната власт е изключително голяма, обясни председателят на Общински съвет - Пловдив арх. Илко Николов. По време на информационното събитие представителите на общините бяха запознати и с подготовката на бъдещите оперативни програми в контекста на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Форумът в Пловдив, в който се включиха и представители на почти всички Областни информационни центрове в страната, завърши с дискусии. Всички представени на срещата презентации можете да изтеглите оттук. Срещата се проведе по проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
виж цялата статия