На 21 март, четвъртък, стартира информационната кампания по повод новата процедура за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за централните, областните и общинските администрации на обща стойност 7 млн. лв. Тази процедура до голяма степен е аналогична на обявените през 2012 г. процедури 2.2.-07 и 2.2.-08, чиято цел бе повишаване на квалификацията на служителите от областните, общинските и централните администрации и по които бе регистриран огромен интерес с близо 300 подадени проектни предложения.  Предвидени са общо шест информационни дни във всички райони за планиране. Eкспертите от Управляващия орган на ОПАК ще разяснят механизмите за кандидатстване, ще представят Насоките и всички необходими документи по процедурата и ще припомнят кои са най-често срещаните грешки при разписването на проектните предложения. Информационните дни по процедурата по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, ще се проведат при следния график: 21.03.2013 г. - гр. София, хотел „Шератон", зала „Сердика", 11.00 ч. 25.03.2013 г. - гр. Хасково, „Парк хотел Европа", зала „Монолит", 11.00 ч. 28.03.2013 г. - гр. Велико Търново, „Интерхотел Велико Търново", зала „Трапезица", 11.00 ч. 29.03.2013 г. - гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас", Конферентна зала, 11.00 ч. 02.04.2013 г. - гр. Бургас, „Хотел Приморец", зала „Ахело", 11.00 ч. 03.04.2013 г. - гр. Варна, „Хотел Димят", зала „Рубин", 11.00 ч.   Регистрацията на всички информационни дни започва в 10.30 ч.
виж цялата статия