Само за първите три месеца на тази година са одобрени договори за над 15,7 млн. лв. по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК). Това представлява 4,5% от бюджета на програмата. За сравнение за цялата 2010 г. са договорени 6,2% от средставата по ОПАК. От стартирането на програмата досега са сключени договори за над 279,5 млн. лв., или 79,1% от общия бюджет. От началото на годината по проекти на бенефициенти са разплатени близо 23,7 млн. лв., или 6,7% от средствата, като от 2007 г. до момента за вече реализирани дейности по проекти са изплатени над 157 млн. лв., или общо 44,5% от бюджета по ОПАК.
виж цялата статия