Покани

agencia-zaetosttaКомитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират през 2011 г., 6 от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

 

Социални иновации в предприятията" е нова грантова, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда - младежи до 29 годишна възраст, лица над 55 годишна възраст, самотни родители и родители на деца с увреждания, които ще могат да работят на намалено работно време. По схемата работодателите ще кандидатстват с проект до 390 000 лв., като има възможност за 20% кръстосано финансиране за изграждане на детски кътове и столови за хранене към предприятията и фирмите. Минималният размер на помощта е 50 000 лв.

 

 

Конкурентен старт на пазара на труда" за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда на обща стойност 6 млн. 784 хил. лв. е схема насочена към безработните младежи до 29 годишна възраст и продължително безработните лица. Ще даде възможност чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи професионално обучение и такова за придобиване на ключови компетентности да се намали броя на незаетите работни места на първичния трудов пазар. За целта ще бъде използван капацитета на 5-те Българо-германски центъра за професионално обучение - в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево. 2 000 младежи до 29 годишна възраст е предвидено да бъдат включени в обучение по професионална квалификация и още толкова по ключови компетентности.

 

 

Обучение и адаптация" е схема за насочена към лицата изтърпяващи наказание и цели да се повишат възможностите за активно поведение на пазара на труда на лишените от свобода, както и да се подпомогне процесът на реинтеграция чрез включването им в курсове за професионална квалификация. Предвижда професионално обучение в 4 степени и има за цел да обхване 9 000 лица. Бюджетът е 5 млн. 500 хил. лв.

 

 

По-близо до работа" е нова схема на стойност 37 млн. лв., която цели да улесни географската мобилност на пазара на труда. Ще улеснява новонаетите лица в пътуването до работното им място в рамките на една година, в периметър 80 км на съответното населено място. Предвидено е от схемата да се възползват най-малко 9 200 лица.

 

 

Безопасен труд" на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.

 

 

 

Продължава реализацията на схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 3". В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица.

 

 

В рамките на операцията „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда" ще бъдат създадени 10 центъра за кариерно развитие към Регионалните дирекции служби по заетостта и Централната администрация на Агенцията по заетостта. Дейността им ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация. Бюджетът на схемата е 6 млн. лв.

 

Като продължение на популярната схема „Аз мога" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" от февруари месец ще стартира новият проект „Аз мога повече" с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 - в обучение по ключови компетентности - основно по чужди езици и компютри.

С оглед тенденцията за намаляване на случаите на масови уволнения и стабилизиране на експортно ориентираните отрасли, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" намали бюджета на Схема „Адаптивност" - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия за обучение и преквалификация на персонала след преминаване на 4 часов работен ден, на 10 млн. лв.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news