Покани

1. Oбщ регламент, с който се въвеждат общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Този регламент ще позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-силно въздействие на действията на ЕС;

Структурна политика в периода 2014-2020 г. – предложение за регламент, обхващащ всички структурни инструменти на ЕС (Резюме за гражданите)

Предложения за регламент

2. Три отделни регламента за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд;

Европейски фонд за регионално развитие - Резюме за гражданиПредложения за регламент

Европейски социален фондРезюме за гражданиПредложения за регламент

Кохезионен фондРезюме за гражданиПредложения за регламент

3. Два регламента относно цел „Европейско териториално сътрудничество“ и Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС);

4. Два регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за социална промяна и социални иновации;

5. Съобщение относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС).

Следващи стъпки

Тези предложения предстои да бъдат обсъдени в Съвета и в Европейския парламент с оглед приемането им до края на 2012 г., за да може новото поколение от програми в областта на политиката на сближаване да заработят през 2014 г. Паралелно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС. Комисията вече предложи да задели 336 млрд. евро за инструменти на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. (IP/11/799)

Окончателно заделените суми за всяка държава-членка и списъците с допустимите региони за всяка категория ще бъдат определени едва след окончателното приемане на представения днес пакет от законодателни актове.

За по-подробен анализ вж. MEMO/11/663

Европейската седмица на регионите и градовете („Дни на отворените врати 2011 г."), която ще се проведе от 10 до 13 октомври, ще даде възможност на заинтересованите страни, които работят по политиката на сближаване, да обсъдят новите предложения.

Законодателните текстове са достъпни на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

 

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europass



purple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news