Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за избор на външни оценители за участие в оценителна комисия за подбор на проектни предложения по Компоненти 1 и 2 на Програма „Деца и младежи в риск", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Срокът за кандидатстване е 15 дни, считано от 18 април 2013 г. Повече информация, включително и документи за кандидатстване можете да намерите тук: файл 1; файл 2
виж цялата статия