На 15.04.2013 г. изтече крайният срок за набиране на проектни предложения по програма „BG10 Иновации за зелена индустрия", финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г. В Иновация Норвегия са получени общо 42 проектни предложения на стойност 22 398 247 евро, при наличен финансов ресурс по програмата от 11 578 000 евро. Кандидатствали са 25 юридически лица, извършващи икономически дейности и 17 от неправителствения и публичния сектори. Повече информация за програмата „Иновации за зелена индустрия" http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/.
виж цялата статия