Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество. София, 17 юни 2013 г.: Министерството на регионалното развитие получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 105 394,27 лв. за изпълнението на втория проект по програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г. Програмен оператор на Програмата е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в Министерски съвет, а проектът се изпълнява от ГД „Управление на териториалното сътрудничество" към МРР. Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество и насърчаване на трансграничен диалог. Партньор от норвежка страна е Норвежки Баренцов секретариат, а местата за изпълнение на проекта са България (Видин, Монтана, Перник, София, София-град, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас), Сърбия (Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица), Бивша югославска република Македония (Североизточен регион, Източен регион, Югоизточен регион), Турция (Одрин, Лозенград) и Норвегия (Осло, Финмарк). Основните цели на проекта се състоят в предоставяне на подкрепа за повишаване разбирането на трансгранично сътрудничество за популяризиране на добросъседските взаимоотношения; насърчаване на тяхната стабилност, сигурност и благополучие по отношение на общия интерес на всички заинтересовани страни и насърчаване на тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Разработването на регионална база данни за трансгранично сътрудничество ще насърчи регионалното партньорство, ще ускори интегрирането в икономическото и политическото пространство на ЕС и ще спомогне за привличане на квалифицирани човешки ресурси и чуждестранни инвестиции. Очакваните резултати от проекта се изразяват в предоставяне на възможност за обмен на опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество; повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансграничните общности; консолидиране на мрежа от национални статистически институции; Допълнителна информация: Програма BG 11"Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" създава платформа за изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между българските и норвежките публични институции, местни и регионални власти, като предлага пакет от мерки, които да се реализират чрез два предефинирани проекта, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Дейностите са свързани с обмен на опит и знания между публичните институции и местните и регионални власти в Норвегия и България. Целевите групи на програмата са българските публични институции, местните и регионалните власти, както и гражданското общество, бизнеса, културните институции и политическите лидери в търсене на сравнителен подход върху тенденции и най-добри практики. Информация за Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" се публикува регулярно на уебстраницата www.bg11norwaygrants.bg  
виж цялата статия