„Преди да подадете искане за плащане към Управляващия орган, се уверете, че сте приложили всички необходими документи, че сте ги попълнили качествено и сте приложили съответния доказателствен материал за реално извършените дейности по вашите проекти." Това посъветва Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър при откриването на обучение за новите бенефициенти по програмата. На събитието днес в хотел „Хилтън" експерти от УО разясниха практическите аспекти при изпълнението на проекти и най-често срещаните грешки както в процеса на мониторинг и финансово управление, така и при обявяването на обществени поръчки. „Обръщам внимание, че е изключително важно да следите заложените в проектното предложение индикатори. Имайте предвид, че ако един индикатор е постигнат под 50%, това се счита за неизпълнение и не позволява да се верифицират средства", допълни още Моника Бийчър. Тя подчерта, че от резултатите по проектите зависи и цялостното изпълнение на оперативната програма като цели и индикатори. В обучението се включиха близо 90 експерти, които участват в екипите за управление на нови проекти по ОПАК. Те са представители на бенефициенти както от централните и общинските администрации, така и от съдебната система. По време на обучението експерти от УО дадоха подробни инструкции относно целия процес на изпълнение на проектите. Едно от основните предизвикателства е изборът на изпълнител. Ето защо експертите на ОПАК апелираха за пълен синхрон между екипите за управление и звената, които са ангажирани с възлагането на обществени поръчки. „Стриктно спазвайте графиците за възлагане на обществени поръчки. Това ще ви позволи в максимално кратки срокове да стартирате изпълнението на същинските дейностите и да приключите проектите в срок", призоваха експерти от УО на ОПАК.
виж цялата статия