Покани
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 955 077,87 лв. за 49 проекта на общини. Приключи работата на оценителната комисия по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. По процедурата бяха подадени 69 проектни предложения, които са разгледани от оценителната комисия в рамките на три месеца. Одобрените 49 проекта предвиждат оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Поради големия брой проектни предложения, получили висока оценка за качество, Управляващият орган ще предложи на Комитета за наблюдение на ОПАК да увеличи бюджета по процедурата, за да могат да бъдат финансирани всички добри проекти. Списъкът на одобрените за финансиране проекти, както и на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на бюджета, е публикуван на интернет-страницата на Управляващия орган.    
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news