5 437 100,58 лв. са изплатени по ОПТП през второто тримесечие на 2013 г., което е със 121,05% повече спрямо тези платени през предходното тримесечие на същата година. Така общата сума на разплатените средства по програмата става 45 709 105,50 лв. или 41,13 %. Подаденият сертификат за второто тримесечие е на стойност 4 276 821,98 лв., с което сертифицираните разходи достигат 30 660 023,70 лв. или 27,59 % от общият бюджет. През отчетния период са сключени 2 нови договора за финансиране на проекти 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015" на стойност 1 862 000,00 лв. и 0119-АФКОС-1.7„Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ" на стойност 487 770,60 лв. От стартирането на програмата до края на м. юни 2013 г., договорените средства са в размер на 107 153 234,11 лв., което е 96.42 % от общият бюджет на програмата. ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за централните структури, участници в процеса по координация, управление и контрол на структурните инструменти в страната. Това е „най-малката" програма от гледна точка на финансов ресурс с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.  
виж цялата статия