fch logoВ Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2018 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

Работният план, в който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците. На портала се намира и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и насоки за кандидатите как да подават предложения.

Крайният срок за подаване на предложения е 24 април 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Ако е необходимо, цялата тази информация ще бъде актуализирана на портала на участниците.