Покани

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

institute-logoВ Официалния вестник на ЕС от 16 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.

EIBURS предоставя безвъзмездна помощ на университетски факултети или на свързани с университетите в ЕС изследователски центрове в страни кандидати или потенциални кандидати, които разработват теми от особен интерес за банката. Тригодишните стипендии по линия на EIBURS са в размер до 100 000 евро годишно. Те се разпределят на базата на състезателен процес сред заинтересовани университетски факултети или изследователски центрове с утвърдени постижения в съответната област. Одобрените предложения са обвързани с постигането на определени резултати, които са предмет на договорни задължения към Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2018-2019 г. програмата EIBURS предвижда изследователски разработки по следната тема:

„Икономически ефекти от съвместна европейска политика в областта на сигурността и отбраната“

Отговорните за политиката на ЕС работят усилено за общата външна политика и политика на сигурност. Обвързват се вътрешната сигурност с взаимоотношенията със съседните региони в рамките на външната дейност на ЕС. Целта е повишаване ефективността на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Постигането на единодушие по нови области в политиката става още по-наложително предвид напускането на Обединеното кралство на ЕС. Добавянето на тази нова област в политиката може да има значително отражение върху бюджета и финансите на държавите членки, както и да повиши ефективността чрез обединяване на ресурсите. Пример в това отношение са общоевропейските тръжни процедури за обществени поръчки, които заместват преобладаващите национални тръжни процедури. Изследването има за цел изготвяне на оценка на икономическото отражение от съгласуване в Европа на общите разходи за сигурност и отбрана и въздействието върху икономическия растеж и способността за иновации. Повишената икономическа и оперативна ефективност изглежда е основен двигател за подобна еволюция в посока интеграция. В този смисъл е необходимо да се придобие по-добра представа за действителния мащаб на икономическите последици от подобни мерки.

Предложената изследователска програма ще внесе яснота относно размера на икономическите ресурси (разходи, личен състав и др.), които държавите членки на Европейския съюз заделят за отбрана и сигурност. Тя ще се опита да очертае областите с най-голям потенциал за повишаване на ефективността, най-вече чрез избягване на неефективно дублиране на разходите. В същото време ще бъде направен подсекторен анализ на икономическите дейности и региони, които са най-осезаемо засегнати от разходите за отбрана. Следва да бъде направен и подробен анализ на ролята и размера на бюджета за отбрана, както и на наличните към момента източници на финансиране. Един от важните аспекти е и приносът на разходите за отбрана за насърчаване на научната и иновационната дейност. Изследването трябва да може да оцени ефекта от предвиденото от НАТО увеличение на разходите за отбрана до 2 % от БВП.

ЕИБ очаква предложения за изследвания, които да отговарят на следните изисквания:

  • независимо, че горните теми включват целия ЕС, изследването би трябвало да включва задълбочен анализ на близо пет представителни държави;
  • подробно да развие различни варианти на политика за интеграция и съответните икономически последици;
  • да проучи подходящите финансови инструменти, в т. ч. инструменти за привличане на публични средства (както от ЕС, така и национални).

Проектът може да включва и допълнителни научни разработки по желание на изследователския център в рамките на стипендията, под формата на (i) организиране на семинари или конференции; (ii) създаване на бази данни; и (iii) задълбочени анализи на практически казуси.

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски език до 15 април 2018 г., 24:00 (централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията трябва да бъдат изпращани по електронна поща на адрес:

По-подробна информация за процеса на подбор по EIBURS и за Института на ЕИБ можете да намерите на Интернет страницата на Института.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg