3rdhealthprogrammeВ Официалния вестник на ЕС от 30 май е публикувана покана за представяне на кандидатури „Здраве – 2018 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.).

Поканата за предложения е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 13 септември 2018 г.

Цялата информация с подробности относно кандидатстването по поканата може да видите на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea).