Покани

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

В Официалния вестник на ЕС от 29 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за уставните дейности и цели на европейската политическа партия за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Видът на финансирането представлява вноска за европейските политически партии в съответствие с дял VIII на втора част от Финансовия регламент. Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени, подлежащи на възстановяване разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 90% от действително извършените, подлежащи на възстановяване разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 402 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически партии“ възлиза на 50 000 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид във формуляра, приложен към тази покана, заедно с всички изисквани подкрепящи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписан формуляр за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Категорията на финансирането е безвъзмездни средства за европейските политически фондации в съответствие с дял VI на първа част от Финансовия регламент. Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 95 % от действително направените допустими разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 19 700 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид чрез попълнен формуляр (приложен към тази покана), включително всички допълнителни документи, които се изискват в него;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписването на декларацията, приложена към поканата, с който заявителят приема реда и условията, посочени в приложение 1б към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Заявленията за финансиране по двете покани трябва да бъдат изпратени до председателя на Европейския парламент не по-късно от 30 септември 2018 г. на следния адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031
L-2929 Luxembourg

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“ (953.22 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (910.42 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg