Италианско дружество се нуждае от многоброен персонал за организирането на ваканционни развлечения и се обръща към службата EURES, която им гарантира набиране на многоезичен екип от Европа.