Център за преводи към органите на Европейския съюз търси писмен преводач с български език (Contract Agent IV) - CDT-AC IV-2011/01-Bulgarian Translator. Краен срок за кандидатстване - 4 февруари 2011 г.