(safer internet programme) (2009—2013 г.) в съответствие с член 179а от Финансовия регламенти член 265а от Правилата за прилагане. Списъкът ще бъде валиден до 31 декември 2013 г. Всяко заинтересувано лице може да представи заявление за участие по всяко време през периода на валидност на списъка, с изключение на последните 3 месеца.
За повече информация тук.