ЕВРОПОЛ търси асистент, отговарящ за пътуванията във финансовия отдел, (Contract Agent III) — Europol/2011/CA/FGIII/34, краен срок - 22 март 2011 година.