Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за Административен асистент, CEDEFOP/2011/3/CA, краен срок- 6 май 2011 година, 12.00 ч. (на обяд) местно време- Гърция