Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание: EPSO/AD/215/11 — Администратори (AD 5)
с основен език английски (EN), испански (ES), естонски (ET), френски (FR), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT), словашки (SK), словенски (SL) ИЛИ шведски (SV) в областта на КОМУНИКАЦИЯТА. Допълнителна информация е поместена тук