Конкурс за асистент в дирекцията на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) в Солун, Гърция, краен срок на кандидатстване 16 септември 2011 г. (15:00 гръцко време). Повече информация- http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/18556.aspx