Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) обявява конкурс за договорно наети служители в областта на писмения превод (функционална група IV).
Процедурата за подбор се организира за преводачи, чийто основен език е един от 23-те официални езика на ЕС. Краен срок на кандидатстване- 29 ноември 2011г. Подробности-тук.