Докато процентът на безработица в Испания продължава да расте, на национално равнище се проверяват нови идеи за набиране на повече хора. Една от най-успешните е двустранно сътрудничество за заетост с други държави-членки на ЕС, като в случая с Испания и Германия 565 търсещи работа испанци бяха наети от германски фирми през последните 12 месеца.
виж цялата статия