Едно съвсем ново проучване на ПрайсуотърхаусКупърс показва, че с изключение на скандинавските страни, Ирландия и Обединеното кралство, мобилността остава слаба и не оправдава очакванията.
read full article