Комитет на регионите: Обявление за свободна длъжност CDR/AD14/13BIS/13 за длъжността директор на дирекция „Писмени преводи“ (AD14), краен срок – 17 юли 2013 година, 12:00 часа (брюкселско време).