Европейска агенция по лекарствата (Лондон): Асистент в областта на ресурсите (AST3) EMA/AST/351, ИТ офис, отдел "Информационни и комуникационни технологии", краен срок за кандидатстване – 12 юли 2013 година;