Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Дъблин, EF-TA-13-01 – Служител по изследванията (AD5), краен срок за кандидатстване – 24 септември 2013