Работа в Европа
Европейската комисия обявява покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с цел съставяне на база данни с кандидати в следните общи профили: администрация, одит, секретарска дейност, икономика, финанси, информация и комуникации, езици, право, политики, управление на програми/проекти и статистика. За повече информация: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_bg.htm

 

За да кандидатствате по тази покана за изразяване на интерес, трябва да използвате 'EU CV online'. Ако все още нямате регистрация в тази база данни, най-напред трябва да си създадете профил и електронна автобиография (CV). След като я попълните, можете да изберете поканата за съответната функционална група и да подадете кандидатурата си по нея. Желаещите могат да кандидатстват за една или няколко функционални групи, при положение че изпълняват условията за допустимост за съответната функционална група, посочени в поканата за изразяване на интерес. Във всяка функционална група кандидатите могат да изберат един или няколко профила и места на работа.

 

Службите на Комисията ще направят справка с базата данни и ще определят кои кандидати ще бъдат поканени на интервю относно компетенциите. На избраните кандидати ще бъде предложен срочен договор съгласно член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Настоящата покана не се отнася за договори от тип 3А, които могат да бъдат преобразувани в безсрочни договори. По-голямата част от предложените договори ще бъдат за основните места на работа на Комисията — Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) и Испра (Италия), — макар че е възможно да се разкрият позиции в други места на работа, като Гел (Белгия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия) и Севиля (Испания).

 

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно поканата за изразяване на интерес.

 

За да подадете своята кандидатура, щракнете на този линк.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news