Сметна палата, Директор Одит (AD14), Одитен състав II – ECA/2014/3,

Kраен срок за регистриране – 26 февруари 2014;

 

Повече информация