Документи се подават до 2 октомври 2014 на следния адрес: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/24348.aspx