Работа в Европа

european court of justiceВ Официалния вестник на ЕС от 20 септември е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността заместник-секретар на Съда на Европейския съюз.

Заместник-секретарят подпомага секретаря и, когато той е възпрепятстван, го замества при изпълнение на съдебните му функции.

Естество на функциите

Заместник-секретарят ръководи службата на секретариата, състояща се от близо петдесет души от различни държави-членки на Съюза, и организирана в езикови отдели. Той отговаря за движението на процедурите по делата, с които е сезиран Съдът, и следи за правилното им протичане.

Функциите на заместник-секретар изискват доказана способност за изготвяне на правни текстове, както и за изпълнение на задачи, свързани с контрола за спазването на процедурните правила. Тези функции предполагат също и комуникационни умения в службата и извън нея за поддържане по-специално на отношенията на Съда със законодателните органи и с представителите на страните пред Съда.

Заместник-секретарят изпълнява всички задачи на ръководител на служба.

Изисквания

Кандидатите трябва:

  • да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение, както и задълбочени познания по право на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания за съдебните производства в Съда;
  • да имат доказана способност да ръководят голям административен отдел;
  • да имат релевантен на изпълняваните функции професионален опит;
  • да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други официални езика на Европейския съюз.

Подаване на кандидатурите

Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени от секретариата на Съда на Европейския съюз най-късно до 11 октомври 2016 г. единствено по електронна поща на адрес.

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news