epso logoВ Официалния вестник на ЕС от 24 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на ядрената енергетика.

Целта е да бъдат съставени два списъка за бъдещи назначения, от които Европейската комисия (най-вече Генерална дирекция „Енергетика“ (ГД ENER) в Люксембург) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Този конкурс на общо основание се провежда с цел наемане на работа на администратори, специализирани в областта на ядрената енергетика.

От наетите длъжностни лица ще се очаква да изпълняват основно следните задачи в зависимост от избрания профил:

  • Профил 1: инспекционни дейности, свързани с ядрената безопасност;
  • Профил 2: законодателни, административни, консултативни и надзорни дейности.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO:

http://jobs.eu-careers.eu

до 5 януари 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/330/16 – администратори в областта на ядрената енергетика (AD 7) (1.18 MB, PDF)