Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

euipo logo bgВ Официалния вестник на ЕС от 12 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ и „асистенти“ (функционални групи съответно AD и AST) в Аликанте, Испания.

Наетите длъжностни лица ще вземат участие или ще оказват подкрепа като асистенти за дейностите за защита на регистрираните марки на Европейския съюз и регистрираните промишлени дизайни на Общността. От тях може да бъде поискано също така да допринасят за мерките за сътрудничество и хармонизиране с националните или регионалните служби по интелектуална собственост в държавите-членки на Европейския съюз. Те трябва да работят с основните служби по интелектуална собственост извън ЕС и с международни колеги и партньори. В Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, създадена в рамките на EUIPO, длъжностните лица могат да участват в изпълнението на задачи, чиято цел е да се улеснят и подпомогнат дейностите на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Краен срок за регистрация: 14 февруари 2017 г. в 12 ч. на обяд централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – EUIPO/AD/01/17 – администратори (AD 6) и EUIPO/AST/02/17 – асистенти (AST 3) (1.19 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news