Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

architecture-1048092 1920В Официалния вестник на ЕС от 27 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за администратори и асистенти в сградния сектор (AD и AST) в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът.

EPSO организира следните конкурси:

 • EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Инженери в областта на управлението на сгради (включително инженери – специалисти по екологичните характеристики на сградите, и сервизни инженери)
 • EPSO/AST/141/17 (AST 3):
  • Профил 1: Координатори/техници при строежа на сгради
  • Профил 2: Координатори/техници по климатизационни системи, електромеханика и електроинженерство
  • Профил 3: Асистенти в областта на безопасността на работната среда/безопасността на сградите

Отговорности:

EPSO/AD/342/17:

Упражняване на надзор върху управлението и/или екологичните характеристики на сградния фонд и на проекти в областта на недвижимата собственост на европейските институции в рамките на програми и на проекти.

EPSO/AST/141/17:

 • Профил 1: подпомагане на администраторите при управлението на проекти в областта на сградния фонд (строителство, обновяване на сгради), специализирани технологии, структурни и довършителни строителни дейности.
 • Профил 2: подпомагане на администраторите при управлението на проекти, свързани със сградния фонд, в области като климатизационните системи, електромеханиката и електроинженерството.
 • Профил 3: подпомагане на администраторите при прилагането на превантивни мерки за безопасност и хигиена на работното място, координиране в областта на здравето и безопасността по време на фазите на планиране и строителство, изготвяне на инструкции за безопасност и хигиена, управление на извънредни ситуации.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на интернет страницата на EPSO. Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 12 септември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Администратори и асистенти в сградния сектор(1.17 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news