Работа в Европа

eescВ Официалния вестник на ЕС от 18 август 2017 е публикувано обявление за свободна длъжност № 22/17 за една позиция началник на отдел (m/ж) в департамент „Комуникация“, отдел D.1 — Пресслужба.

Краен срок за подаване на кандидатури: 18 септември 2017 г., 12 ч. на обед (брюкселско време).

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Като участник в европейската интеграция ЕИСК допринася за засилването на демократичната легитимност и на ефикасността на Европейския съюз (ЕС), като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Пресслужбата работи в тясно сътрудничество с дирекциите „Законодателна дейност“ и съсредоточава усилията си върху повишаване на видимостта на дейностите на членовете на ЕИСК посредством изготвяне и публикуване на съобщения за пресата, статии, материали и изграждане на стабилни взаимоотношения с пресата и медиите. Това включва както журналистите, които работят в Брюксел, така и медиите в държавите членки. Приблизително 5 000 абонати получават бюлетина на ЕИСК и съобщенията на ЕИСК за пресата; организират се и пресконференции и други прояви за пресата, например срещи с представители на пресата. Журналистите се канят да присъстват на конкретни събития или да придружават председателя и заместник-председателя по време на техни дейности.

Медийното отразяване на пленарните заседания и на други значими заседания и събития също е част от отговорностите на отдела. Пресслужбата осъществява аудио-визуалната политика на ЕИСК, включително цялостната организация на фотографските услуги.

Повече информация може да видите в Обявление за свободна длъжност № 22/17

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news