Работа в Европа

euipo logo bgВ Официалния вестник на ЕС от 30 ноември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор.

EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост в страните от ЕС-28, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват Европейската мрежа за интелектуална собственост (EIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Управленската структура на EUIPO се състои от Управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Повече информация ще намерите на уебсайта на EUIPO.

Изпълнителният директор отговаря за управлението на Службата и действа като неин законен представител. Той/тя се отчита пред Управителния съвет и бюджетния комитет, носи цялостната отговорност за дейностите на EUIPO и гарантира, че се постигат набелязаните цели.

Изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от правителство или друг орган, без да се засягат правомощията на Комисията, Управителния съвет и бюджетния комитет.

Целите на изпълнителния директор са следните:

 • да представлява Службата и да осъществява комуникация с широкия кръг на заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси в рамките на мандата на Службата;
 • да способства за постоянно подобряване на дейността на Службата чрез спазване на стандартите за качество на услугите, което се оценява по-конкретно чрез постоянни проучвания за удовлетвореността на потребителите;
 • да гарантира, че Службата постоянно усъвършенства правните си практики с оглед предоставяните от нея права на закрила да се ползват с подходяща презумпция за валидност и че по този начин Службата допринася за наличието на хармонизирана система на права на интелектуална собственост в ЕС;
 • да способства за добри работни отношения в рамките на Европейската мрежа за интелектуална собственост;  да насърчава действия за сътрудничество, които поддържат мрежата в съответствие с мисията на Службата, в полза на потребителите и с цел активен принос за икономическия и социалния растеж на ЕС в пълно съответствие с политиките и програмите на институциите на ЕС;
 • да осъществява ефективно и ефикасно управление по отношение на персонала на Службата; да насърчава колективен дух и добра работна среда;
 • да гарантира, че неговите/нейните функция и отговорности са делегирани в подходяща степен.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, кандидатът трябва към крайния срок за подаване на заявления да отговаря на следните общи условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
 • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността - кандидатът не трябва да е осъждан или признат за виновен за извършено престъпление;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 октомври 2018 г.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия му мандат.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

  

като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Кандидатурите, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
SPAIN

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 11 януари 2018 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – VEXT/17/256/AD 15/Изпълнителен директор (846.08 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news