Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 9 март са публикувани 6 обявления за свободна позиция за длъжността "директор" в различни дирекции на Европейския парламент.

Назначението се извършва за степен AD 14.

На кандидатите се обръща внимание, че тези длъжности се уреждат от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тези длъжности изискват от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Към крайния срок кандидатитът трябва да отговарят на всички общи условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 23 март 2018 г., 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/203/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството –Дирекция за пленарни заседания (900.63 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/205/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС –Дирекция за законодателно координиране и помирителни процедури (880.49 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/211/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за инфраструктури и логистика – Дирекция по ресурсите (882.18 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/213/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции –Дирекция за организиране на конференции (864.69 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/214/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване – Дирекция за инфраструктура и оборудване (898.03 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/215/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за сигурността и безопасността – Дирекция за стратегия и ресурси(876.08 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news